What's up ?


Shirt-SH
Pants-H&M
High tops-SH
Czas biegnie bardzo szybko. Blog prosperuje już 2 miesiące. 
Na pewno czas poczynić krok do przodu i  wraz z wiosną odnowić co nieco swój wizerunek blogspotowy.
Dlatego dziś...dla wszystkich tracących zapał i napęd do działania nowy outfit.

~

Time passes very quickly. Blog prospers already two months.
Definitely time to make a step forward and with the spring renew every bit of
my fashion image.
So today ... to all lose their enthusiasm and drive to operate a new outfit.

Szymon Satora

3 komentarze:

Nyskie Warsztaty Gospel

25 - 26 października 2014

About me

Recent Comments

About me

Recent Posts

Subscribe